زندگی دو نفره مازندگی دو نفره ما، تا این لحظه 7 سال و 9 ماه و 2 روز سن دارد
زندگی سه نفره مازندگی سه نفره ما، تا این لحظه 4 سال و 7 ماه و 3 روز سن دارد
زندگی چهار نفره مازندگی چهار نفره ما، تا این لحظه 2 سال و 3 روز سن دارد

هدیه زیبای خدا..لحظه لحظه های داشتن تو

مادرم روزت مبارک

مادرم ای بهتر از فصل بهار مادرم روشن تر از هر چشمه سار   مادرم ای عطر ناب زندگی مادرم ای شعله ی بخشندگی   مادرم ای حوری هفت آسمان مادرم ای نام خوب و جاودان   مادرم ای حس خوب عاشقی مادرم خوشتر ز عطر رازقی   مادرم ای مایه ی آرامشم مادرم ای واژه ی آسایشم   مادرم ای جاودان در قلب من مادرم ای صاحب این جسم و تن   مادرم می خواهمت تا فصل دور مادرم پاینده باشی پر غرور   مادرم روزت مبارک ناز من مادرم تنها تویی آواز من ...
18 اسفند 1396
1